O nama

O meni

Katarina Milićević Drahotuski, magistra edukacije hrvatskoga jezika i komunikolog mađarskoga jezika.

Rođena sam u Vinkovcima gdje sam završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Nakon opće gimnazije upisujem Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Hrvatski jezik i književnost i Mađarski jezik i književnost te stječem diplomu 2016. godine. Nakon fakulteta i stečenog iskustva rada u školama, u meni se probudila želja za lektorskim radom i svim usko vezanim poslovima za hrvatski jezik.

Kroatist je obrt u kojem pružamo usluge lekture, uređivanja tekstova, prijevoda, instrukcija i pomoć pri učenju.