Diplomski i završni radovi

2 € - Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Diplomski (završni) rad je pisani rad u kojemu student obrađuje neku temu koja je u uskoj vezi s predmetom studija.

Lektoriranje je neophodan proces kako bi Vaš rad bio napisan stručno, sadržajno jasno i točno, u skladu s gramatičkim i pravopisnim pravilima.

Lektorska kartica sadrži 1500 znakova.

 

Zanima Vas ova usluga?

Kontaktirajte nas!