Knjige i opći tekstovi

2,30 € - Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Kada je tekst potpuno gotov i sve izmjene su učinjene, tekst se šalje dalje na obradu, to jest lekturu ako objavljujete na jeziku na kojem ste pisali.

Pri objavi knjige, pogotovo tiskane, lektura je jako važna jer jednom kad fizički objavite knjigu, ne možete naknadno ispravljati jezične nedostatke i pogreške.

Lektorska kartica sadrži 1500 znakova.

Zanima Vas ova usluga?

Kontaktirajte nas!