Knjige i opći tekstovi

2,30 € - Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Kada je tekst potpuno gotov i sve izmjene su učinjene, tekst se šalje dalje na obradu – na lekturu ako objavljujete na jeziku na kojem ste pisali.


Pri objavi knjige, pogotovo tiskane, lektura je jako važna jer jednom kad fizički objavite knjigu, ne možete naknadno ispravljati jezične nedostatke i pogreške.

Lektorska kartica sadrži 1500 znakova.

Zanima Vas ova usluga?

Kontaktirajte nas!