Kontakt

“Samopouzdanje je prva tajna uspjeha.”

                                     Ralph Waldo Emerson

Katarina Milićević Drahotuski

magistra edukacije hrvatskoga jezika i komunikolog mađarskoga jezika.

Kontaktirajte nas