Usluge

Lektorska kartica sadrži 1500 znakova.

Lektoriranje

Lektoriranje je neophodan proces kako bi Vaš rad bio napisan stručno, sadržajno jasno i točno, u skladu s gramatičkim i pravopisnim pravilima.

Prijevodi

U suradnji s kolegicama i kolegama jezičarima pružamo kvalitetnu i brzu uslugu prijevoda sa stranog jezika i na strani jezik (engleski, njemački i mađarski jezik).

Instrukcije

Obrt Kroatist organizira instrukcije iz hrvatskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola. Mogućnost instrukcija uživo ili ONLINE preko laptopa ili tableta ili mobitela.

Prezentacije

Prezentacije su temelj poslovne komunikacije, a mogu biti i samostalni dokumenti. Prezentacije su postale jezik modernog poslovanja.

Službeni dokument

Svaki službeni dokument sadrži neke informacije i namijenjen je komunikaciji ili pohranjivanju kolekcije podataka. Lektoriramo sve vrste službenih dokumenata (ugovore, dokumente za natječaje, certifikate…).

Reklamni letci

Reklamni letci su jedan od najraznovrsnijih reklamnih materijala za borbu na konkurentskom tržištu. Letci se koriste za oglašavanje i povećanje prodaje raznih proizvoda te poticanje kupnje.

Diplomski i završni radovi

Diplomski (završni) rad je pisani rad u kojemu student obrađuje neku temu koja je u uskoj vezi s predmetom studija.

Doktorske disertacije

Disertacija je znanstvena pismena rasprava napisana radi postignuća znanstvenog stupnja. Obično je najdulji dio formalnog akademskog ili znanstvenog pisanja.

Knjige i opći tekstovi

Kada je tekst potpuno gotov i sve izmjene su učinjene, tekst se šalje dalje na obradu, to jest na lekturu ako objavljujete na jeziku na kojem ste pisali.

Internetske stranice

Internetska stranica (web) je sastavni dio poslovanja bilo koje tvrtke i najbolji način prezentacije proizvoda i usluga. Svaka ozbiljna tvrtka ima internetsku stranicu na kojoj prezentira svoje poslovanje i na kojoj se nalaze svi potrebni podatci i kontakti.

Stručni i znanstveni radovi

Zajednička odlika radova koji se svrstavaju u skupinu znanstvenih radova jest njihova originalnost. Nastaju primjenom znanstvenih metoda u istraživanju koje pridonose povećanju ukupnog znanja o nekoj temi.

Obavijest

HITNA LEKTURA (unutar 24 do 72 sata) – cijena se povisuje za 40 %

Zanima Vas neka od usluga?

Kontaktirajte nas!