Doktorske disertacije

2,50 € - Cijena se odnosi na lektorsku karticu.

Disertacija je znanstvena pisana rasprava napisana radi postignuća znanstvenog stupnja. Obično je najdulji dio formalnog akademskog ili znanstvenog pisanja.

Vaš rad korigiramo s najvećom pažnjom, ispravljajući sve pogreške u gramatici, pravopisu kao i ostale veće ili manje nedostatke teksta.

Lektorska kartica sadrži 1500 znakova.

Zanima Vas ova usluga?

Kontaktirajte nas!